พิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม นายสมศักดิ์ ธงดาชัย กรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู เป็นประธานและร่วมกิจกรรมในพิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ และได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม