วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (ภาคบ่าย) นายสุชาติ อาจสัตรู ผู้อำนวยการกองการลูกเสือโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เป็นประธานในพิธีชุมนุมสวนสนามกองลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามหญ้าเทียมโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม