ร่วมกิจกรรมในงานแทนคุณแผ่นดิน

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสุขาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกิจกรรมในงานแทนคุณแผ่นดิน สมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายศรีสองรัก มณฑลทหารบกที่ ๒๘