อำเภอเมืองเลยมาให้ความรู้และให้นักเรียนโหลดแอปพลิเคชัน ThaiD

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยปลัดอำเภอเมืองเลยและคณะ ได้มาให้ความรู้และแนะนำให้นักเรียนทุกคนโหลดแอปพลิเคชัน ThaiD พร้อมทั้งสอนขั้นตอนการลงทะเบียนการใช้งานให้กับนักเรียนและคณะครู โดยมีนายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม