กิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับกลุ่มงานฑันตกรรมโรงพยาบาลเลย มาจัดกิจกรรม รณรงค์ ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม