ต้อนรับครูย้ายมาใหม่

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ มอบช่อดอกไม้และกล่าวต้อนรับนางอรอนงค์ อินทรา ครูวิทยาศาสตร์ ย้ายมาจากโรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีสว่าง ณ บริเวณหน้าเสาธง หลังกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า