ทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันอาสาฬหบูชา

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ ๗ รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ และเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ที่บริเวณถนนในโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม