กิจกรรมวันภาษาไทย สืบสานตำนานสุนทรภู่

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย สืบสานตำนานสุนทรภู่ รู้รักษ์ภาษาไทย เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยให้กับนักเรียน ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ตลอดจนรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ โดยมีรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม