กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ตณะครู และนักเรียน ได้ทำเทียนพรรษา และได้ตกแต่งรถเที่ยนพรรษา เข้าร่วมในขบวนแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๖ กับเทศบาลเมืองเลย บริเวณถนนร่วมใจและถนนเจริญรัฐ ในเขตเทศบาลเมืองเลย สิ้นสุดที่เทศบาลเมืองเลย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดต้นเทียนพรรษาประเภทสวยงาม ได้รับเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  และได้นำต้นเทียนไปถวายที่วัดสุธัมมิการาม ของเช้าวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖