นักเรียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จำนวน ๔๙ คนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข งานอนามัย ที่ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๔ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม