กิจกรรมพัฒนา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดที่วัดสุธัมมิการาม บำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดให้กับชุมชนบริเวณตลาดหนองผักก้าม และบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปรหลวง