นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดได้รับรางวัล

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘ “กาญจนบุรีเกมส์” ณ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับรางวัล ดังนี้
ชนะเลิศ
  ๑) น.ส.สมิตรา ศรีมะโรงนาม
  ๒) น.ส.สลิลดา มุงคล
รองชนะเลิศอันดับ ๒
  ๑) น.ส.สาวิตรี สัวประโคน
  ๒) น.ส.ศุจิภา ฤทธิลา
และได้รับรางวัลพิเศษอีก ๒ รางวัล  คือ
  ๑) รางวัลนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ นางสาวสมิตรา ศรีมะโรงนาม
  ๒) รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายทรงศักดิ์ ผาคำ

ผู้บริหารเทศบาลเมืองเลย ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู ขอแสดงความยินดี กับความสำเร็จในครั้งนี้