ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครขอนแก่น

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเลย นำโดย นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น นำโดยนายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา, ดร.วรวุฒิ อันปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน พร้อมคณะ  ได้ศึกษาเรื่อง ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด โดยมีคณะผู้บริหาร รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครู โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เทศบาลเมืองเลย ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม  และได้แข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่าง ทีมเทศบาลเมืองเลย นำโดยนายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย กับทีมเทศบาลนครขอนแก่น นำโดยนายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ที่สนามหญ้าเทียมโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม