งานมุทิตาจิต วันเกษียณอายุราชการ ผอ.สุชาติ  อาจศัตรู

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงศ์ นายเสฐียรชัย ศรีสุแล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิต เนื่องในวันเกษียณอายุราชการให้กับนายสุชาติ  อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม โดยในช่วงเช้ามีการจัดงานกล่าวคำอำลานักเรียนและบายศรีสู่ขวัญ และตอนเย็นจัดงานเลี้ยงโดยได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติมาร่วมในงานจำนวนมาก