นักเรียนอบรมวิจัยความปลอดภัยทางถนน

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ นายพยุง  เหล็กดี นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการวิจัยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้ารับการอบรม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์ ระเบียบการจราจร การปฐมพยาบาลขั้นต้น ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม