นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ หญิง เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ หญิง โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๘ ,สนามยิงปืนทราบระยะ มณฑลทหารบกที่ ๒๘ และสนามทดสอบกำลังใจ กรมทหารพรานที่ ๒๑