ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายนพดล  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างสถานศึกษา และหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๘  ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนนาอ้อวิทยา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย