นักเรียนรับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เข็มที่ ๒

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๓๕ คน รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) เข็มที่ ๒ ณ ห้องประชุมครู ๒ อาคาร ๔ ชั้น ๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม