นิทรรศการโครงงานคณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ และได้เยี่ยมชมการจัดโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียน ณ หอประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม