นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เข้ารับการอบรมการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางบุปผา  ทัพกฤษณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการป้องกันการตระเตรียมล่วงละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียน จากสื่อออนไลน์เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ พร้อมด้วยทีมงานวิทยากร ได้อบรมและจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม และในโอกาสนี้ นายนพดล  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม