ทำบุญใส่บาตรแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายนพดล  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรแด่พระสงฆ์จำนวน ๑๑ รูป เนื่องในวันมาฆบูชา ณ บริเวณสนามหญ้าเทียมโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม