กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ ๖

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.คณะผู้บริหาร นำโดยนายนพดล  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ บายศรีสู่ขวัญและผูกแขน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ ๖ ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม