ร่วมกิจกรรมในพิธีเจรญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ กันตพัฒน์ คำสิงห์วงศ์ และเสฐียรชัย ศรีสุแล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมกิจกรรมในพิธีเจรญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ พุทธมณฑลจังหวัดเลย