ร่วมกิจกรรมงานบุญประจำปี "บุญข้าวจี่" ของวัดสุธัมมิการาม

เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายนพดล  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมกิจกรรมงานบุญประจำปี "บุญข้าวจี่" ของวัดสุธัมมิการาม บ้านหนองผักก้าม ร่วมทำบุญใส่บาตร และแห่ถวายต้นกัลปพฤกษ์ ที่วัดสุธัมมิการาม ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย