ร่วมกิจกรรมงานบุญผ้าป่าสามัคคี ที่วัดศรีทีปาราม

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ นายนพดล  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมกิจกรรมงานบุญผ้าป่าสามัคคี ที่วัดศรีทีปาราม บ้านฟากเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย