ร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดงาน “MOI Waste Bank Week"

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ นายนพดล  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดงาน “MOI Waste Bank Week" มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ” เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย ณ สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ เพื่อประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดเลย ในงานมีการจัดนิทรรศการการขับเคลื่อนธนาคารขยะของเทศบาลเมืองเลย มีการสาธิตการซื้อขายขยะรีไซเคิล และการดำเนินงานของธนาคารขยะของชุมชน เพื่อการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recycle Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเลย