คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านกีฬาฟุตบอล

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายปัญญา วีระวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องพิเศษกีฬาฟุตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โรงเรียนเทศบาล บ้านหนองผักก้าม โดยมีนายนพดล  เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล บ้านหนองผักก้าม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู ให้การต้อนรับ     โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้เปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านกีฬาฟุตบอล ห้องเรียน รับจำนวน นักเรียน ๓๕ คน 
 
ทั้งนี้มี นายอัครเดช ดอกไม้ ผู้อำนวยการกองการศึกษา, นายรัชพงศ์ ดีแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารสถานศึกษา, นายนพดล เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล บ้านหนองผักก้าม, นายเสฐียรชัย ศรีสุแล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล บ้านหนองผักก้าม และครูโรงเรียนเทศบาล บ้านหนองผักก้าม ร่วมการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย