เครื่องหมายประจำโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม

ตราโรงเรียน

 

ภูเขา ๓ ลูก แม่น้ำ ดวงอาทิตย์ ในวงกลม
 

ภูเขา     หมายถึง ความหนักแน่น อดทน เยือกเย็น
แม่น้ำ     หมายถึง ความเมตา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
ดวงอาทิตย์ หมายถึง แสงสว่าง ความสดใส สติปัญญา

 

 

อักษรย่อ                  :  ทลย.๕

คำขวัญของโรงเรียน    :  วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

สีประจำโรงเรียน       :  สีฟ้า - สีขาว

สีฟ้า    หมายถึง การสร้างสรรค์ และจินตนาการ
สีขาว   หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม