การจัดการศึกษาทางไกลโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เริ่มออกอากาศ 18 พฤษภาคม 2563

ระบบ ทีวีดิจิทัล

 

 

 ระบบ KU-Band

 

 ระบบ C-Band