โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
ประกาศหยุดเรียน ระหว่างวันที่ ๖-๒๔ มกราคม ๒๕๖๔
เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด ๑๙

 


เข้าสู่เว็บไซต์ หน้าหลัก