โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับชั้น ม.๑ จำนวน ๒๐๐ คน
ระดับชั้น ม.๔ จำนวน ๑๖๐ คน
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ก.พ. ถึง ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๔  สมัครได้ทุกวัน

วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔  รับรายงานตัว ม.๑ และซื้อชุดพละ+กระเป๋า นร.
วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔  รับรายงานตัว ม.๔ และซื้อชุดพละ+กระเป๋า นร.
 


 


เข้าสู่เว็บไซต์ หน้าหลัก