โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับชั้น ม.๑ จำนวน ๒๐๐ คน
ระดับชั้น ม.๔ จำนวน ๑๖๐ คน
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ก.พ. ถึง ๖ พ.ค. ๒๕๖๔  สมัครได้ทุกวัน


 


เข้าสู่เว็บไซต์ หน้าหลัก