ภูเขา: ความหนักแน่น อดทน เยือกเย็น
แม่น้ำ: ความเมตา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่

ดวงอาทิตย์: แสงสว่าง ความสดใส สติปัญญา

  

นายสุชาติ  อาจศัตรู
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
เกี่ยวกับโรงเรียน  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นร.
ประวัติของโรงเรียน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบบุคลากรโรงเรียน
แผนผังที่ตั้งโรงเรียน
แผนผังภายในโรงเรียน
ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระ
  ๐ ภาษาไทย
  ๐ คณิตศาสตร์
  ๐ วิทยาศาสตร์
  ๐ สังคมศึกษา ศาสนา
  ๐ สุขศึกษาและพลศึกษา
  ๐ ศิลปะ
  ๐ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ๐ ภาษาต่างประเทศ
  ๐ แนะแนวการศึกษา
นักเรียน
อาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษ
     

AEC Thailand ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และอิ่นๆ

ชมรมศิษย์เก่า
ชาวเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม

 
มุมความรู้
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม

พื้นฐานทางวิศวกรรม 
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
เกร็ดความรู้ ความรู้ทั่วไป สาระน่ารู้
สาระน่ารู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ 
ความรู้ที่น่าสนใจอื่น ๆ 
ความรู้ก่อนสอบทั่วไป


แหล่งเรียนรู้
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
สถาบันการศึกษาทางไกล
องค์กรส่งเสริมเด็ก
เว็บการศึกษานานาชาติ
คลังปัญญาไทย
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
กระดานดำดอทคอม
วัดผลดอทคอม
ดาราศาสตร์ดอทคอม
กฏหมายดอทคอม
วิชาการดอทคอม
ครูบ้านนอกดอทคอม
สังคมธรรมะออนไลน์

โครงการเครือข่าย SchoolNet 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
คำศัพท์ไอที  
เว็บหมอชาวบ้าน
แพทย์ทางเลือกหนทางสู่ธรรมชาติ
สอนคอมฯ กราฟิก
ห้องสมุดคณะมนุษยฯ ม.รามฯ
ทัศนศึกษาออนไลน์
การศึกษาดอทคอม

เรียนภาษาอังกฤษแบบสนุก ๆ
ร.ร.สอนภาษาระดับสากล
ไทยกูดวิวดอทคอม

 
มุมความรู้
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม

พื้นฐานทางวิศวกรรม 
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
เกร็ดความรู้ ความรู้ทั่วไป สาระน่ารู้
สาระน่ารู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ 
ความรู้ที่น่าสนใจอื่น ๆ 
ความรู้ก่อนสอบทั่วไป


แหล่งเรียนรู้
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
สถาบันการศึกษาทางไกล
องค์กรส่งเสริมเด็ก
เว็บการศึกษานานาชาติ
คลังปัญญาไทย
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
กระดานดำดอทคอม
วัดผลดอทคอม
ดาราศาสตร์ดอทคอม
กฏหมายดอทคอม
วิชาการดอทคอม
ครูบ้านนอกดอทคอม
สังคมธรรมะออนไลน์

โครงการเครือข่าย SchoolNet 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
คำศัพท์ไอที  
เว็บหมอชาวบ้าน
แพทย์ทางเลือกหนทางสู่ธรรมชาติ
สอนคอมฯ กราฟิก
ห้องสมุดคณะมนุษยฯ ม.รามฯ
ทัศนศึกษาออนไลน์
การศึกษาดอทคอม

เรียนภาษาอังกฤษแบบสนุก ๆ
ร.ร.สอนภาษาระดับสากล
ไทยกูดวิวดอทคอม

แหล่งความรู้
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
การเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
ความรู้ดาราศาสตร์
หิ้งหนังสือ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ
เว็บไซต์ส่วนราชการ
สำนักงาน ก.พ.
ศาลปกครอง
สำนักงานศาลยุติธรรม
สำนักงานอัยการสูงสุด
ปปช
ปปท
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา
ศาลฏีกา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศาลรัฐธรรมนูญ

 


E-mail  ฟรี ที่นี่...
Yahoo.com 
Hotmail.com 
Gmail.com 
Thaimail.com
Chaiyo.com

แหล่งค้นหา และเว็บที่สนใจ
   Yahoo
   Siamguru
   Thaiseek
   ศูนย์รวมสถิติเว็บไทย
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.hunsa.com/
http://www.sanook.com/
http://www.webthaithai.com/
 


ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึหษา ๒๕๖๕ ได้ตกลงและแจ้งแนวทางปฏิบัติตนในโรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนได้ทราบ และมอบเงินปัจจัยพื้นฐานให้กับผู้ปกครองนักเรียน ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม  และในโอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการนักเรียน ที่ได้ปฏิบัติหน้าตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. เทศบาลเมืองเลย ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมจัดขบวนแห่ฉลองนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง จากโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม รุ่นยุวชน ตัวแทนทีมชาติไทย คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน เอส โคล่า วอลเลย์บอลชายหาด ชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุต่ำกว่า ๑๙ ปี
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม มอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลชนะเลิศ แก่นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นแชมป์วอลเลย์บอลชายหาด "เอสโคล่าวอลเลย์บอลชายหาด แห่งเอเชีย ๒๐๒๒ รุ่นอายุต่ำกว่า ๑๙ ปี" ที่หน้าเสาธงตอนเช้า เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นต่อไป
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๔๐ น.คณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ประชุมครู บุคลากร นักการภารโรง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด นางสาวสลิลดา มุงคล และนางสาวสมิตรา ศรีมะโรงนาม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คว้าแชมป์วอลเลย์บอลชายหาด ในการแข่งขัน "เอสโคล่าวอลเลย์บอลชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ๒๐๒๒ รุ่นอายุต่ำกว่า ๑๙ ปี" ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเลย นำโดย นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ฝึกซ้อมและนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นแชมป์วอลเลย์บอลชายหาด  "เอสโคล่าวอลเลย์บอลชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ๒๐๒๒ รุ่นอายุต่ำกว่า ๑๙ ปี" เข้าพบนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเลย
<<รายละเอียด>>  

นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เทศบาลเมืองเลย ได้รับรางวัลชนะเลิศ คว้าแชมป์วอลเลย์บอลชายหาด ในการแข่งขัน เอสโคล่าวอลเลย์บอลชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๙ ปี ระหว่างวันที่ ๒-๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูและนักการภารโรง โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายปัญญา วีระวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย  นายอัครเดช ดอกไม้ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม มาให้กำลังใจนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม และได้รับรางวัลชนะเลิศ
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้บริหาร คณะครู นักการภารโรง และบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ห้องประชุมครูชั้น ๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหาร และครู โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ประชุมผู้ปกครองเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง ๑.๐๐ ที่ห้องประชุมครูชั้น ๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายนิพัทธ์กรณ์ ด่านวิบูลย์ ประธานสถานศึกษา เป็นประธานเข้าทำการประเมินภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมชั้น ๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เป็นประธานการประชุมครู เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมครู ๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕  คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม นำโดย นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เข้าร่วมประชุมและอบรมพนักงานครูเทศบาล และคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมใบคำ ๑ โรงแรมใบบุญแกรนด์
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้เข้าร่วมกิจกรรม "วันเทศบาล" ประจำปี ๒๕๖๕ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองเลย และกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดถนนเส้นต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปี และ ๕ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ประชุมครูประจำเดือน ณ ห้องประชุมครู ๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเลย ให้กำลังใจนักกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาดหญิง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ "ศรีสะเกษเกมส์" ประเภทวอลเล่ย์บอลชายหาดหญิง รอบชิงชนะเลิศ ณ สนามวอลเล่ย์ชายหาด โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า จังหวัดศรีสะเกษ ผลการแข่งขัน เลย แพ้ ร้อยเอ็ด ๑ ไปด้วยคะแนน ๒-๐ เซ็ต  ได้เหรียญเงิน
( Cr.เพจ : เทศบาลเมืองเลย )
<<รายละเอียด>>  

เมื่อเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเลย ร่วมต้อนรับ นายดิษพล บุตรดีวงค์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย และนายสำราญ ด่างดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเลย ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ และบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ที่จบหลักสูตรการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยได้รับเกียรติจาก นายปัญญา วีระวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จัดกิจกรรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีคณะผู้บริหารจากเทศบาลเมืองเลย ร่วมเป็นเกียรติในการทำกิจกรรมที่โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการตัดต่อคลิปวีดีโอผ่านมือถือ โดยใช้แอปพลิเคชัน Kinemaster ที่ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น ๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม โดยวิทยากรอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
<<รายละเอียด>>  

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย มาให้ความรู้เกี่ยวกับ การกระทำความผิดฐานความผิดต่างๆ การถูกหลอกลวงที่เกิดกับเด็กและเยาวชน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ ที่ห้องคอมพิวเตอร์๒ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<รายละเอียด>>  

สรุปการสอนออนไลน์ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕
สรุปการสอนออนไลน์ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕
สรุปการสอนออนไลน์ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕
สรุปการสอนออนไลน์ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕
สรุปการสอนออนไลน์ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕
สรุปการสอนออนไลน์ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕
สรุปการสอนออนไลน์ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕
สรุปการสอนออนไลน์ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕
สรุปการสอนออนไลน์ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕
 

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ คณะผู้บริหารจากเทศบาลเมืองเลย ตรวจเยี่ยม ร่วมแลกเปลี่ยน และแก้ไขปัญหา การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ และได้มอบเครื่องบริโภค ข้าวสาร ไข่ น้ำดื่ม ให้กับนักเรียนและครู โดยการต้อนรับจากนายสุชาติ  อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<ภาพกิจกรรม>>  

มุมทหาร-ตำรวจ

อื่น ๆ
โรงเรียนเตรียมทหาร
รร.นายร้อย จปร.

รร.นายเรือ
รร.นายเรืออากาศ
รร.นายร้อยตำรวจ
รร.นายสิบทหารบก
รร.จ่าทหารอากาศ
รร.ชุมพลทหารเรือ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร
โครงการนักบินเอื้ออาทร
กองบัญชาการกองทับไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
นางมนพร  ปุณยพงศ์
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
นายนราธิป  บุญมา
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
ค.ม.การบริหารการ
ศึกษา
   

โรงเรียนได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก <<รายละเอียด>>

นักเรียนที่ทำประกันภัยไว้กับทางโรงเรียน <<รายละเอียด>>

ตัวอย่างการกรอก รด.๑ รด.๒
ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร รด.ปี ๑ (รด.๑)
ตัวอย่างการกรอกใบรายงานตัว รด.ปี ๒ และ ปี ๓  (รด.๒)

ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
๗ ขั้นตอนการล้างมือ Stop Covid
ข้อตกลงของห้องเรียน


การจัดการศึกษาทางไกลโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ระบบ ทีวีดิจิทัล
ระบบ KU-Band
ระบบ C-Band

เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนของครู
นายอำนาจ  วงศ์ป้อง(ภาคเรียนที่ /๖๔)
นายอำน
าจ  วงศ์ป้อง(ภาคเรียนที่ ๑/๖๔)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
กองการศึกษา เทศบาลเมืองเลย
โรงเรียนเทศบาล 1 รีสะอาด
โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม

รวมเว็บไซต์ที่สนใจ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
เครือข่ายโรงเรียนในไทย
หน่วยงานทางการศึกษาไทย
หอสมุดแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สำนักงานคุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูฯ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เครือข่ายเพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet)
บัตรทองสายตรง
 
สาระ / แหล่งความรู้

ท่องเที่ยว
เอกสาร-จดหมายเหตุ
หอสมุดแห่งชาติ
โบราณวัตถุ
ประวัติศาสตร์
ศิลปกรรม
หอศิลป
แหล่งโบราณคดี

ภาษาและวรรณกรรม
นาฏศิลป์-ดนตรี
สถาปัตยกรรม
หอภาพยนตร์แห่งชาต

นิทรรศการพิเศษ
  

รวมเว็บเกี่ยวกับความรู้ / วิชาการ
Thaiedunews
ThaiSmartEdu
การบ้าน.ไทย 
ข่าวการศึกษา รับตรง โควต้า ทุนการศึกษา
คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ครูบ้านนอกดอทคอม 
ครูระยอง 
ความรู้รอบตัว
คอฟฟี่อินดี้ กาแฟสด
ชาตรี สำราญ
ชุมชนข่าว MBA  
ดิจิตอลไลบารี
ติวฟรี.คอม
ติวเตอร์-ดีบี
ที่สุดในโลก
ทุนการศึกษา ทุนเรียนฟรี ทุนเรียนต่อต่างประเทศ
นีดฟอร์เมนดอทคอม
บล๊อกสามก๊กวิทยา
พจนานุกรมออนไลน์ อังกฤษ-ไทย และ ไทย-ไทย
ภาษาจีนดอทคอม
ภาษาอังกฤษดอทคอม
รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจของดูเดิลเเต่ละเเบบ
รักครูดอทคอม
สหวิชา
สอบครูไทย
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
สไมลี่ฟอกซ์
หมีขาวรัสเซีย.คอม
อักษร
อีเลิร์นนิ่งไทย
เกร็ดความรู้
เคล็ดลับน่ารู้
เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อออสเตรเลีย aupair
เรียนภาษาอังกฤษ
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ - Englishtown
เรื่องย่อสามก๊ก - สามก๊กฉบับย่อ
เศรษฐกิจพอเพียง
แชร์ประสบการณ์ชีวิต
โรงเรียนออนไลน์
โลจิสติกส์คาเฟ่
โฮมสคูลไทยแลนด์
ไทยกู๊ดวิว
ไทยแลนด์สคูล
Computer Magazine หนังสือพิมพ์ / ทีวี วารสาร
ขวัญเรือน| ผู้หญิง รายปักษ์ | สกุลไทย |หญิงไทย | คู่สร้างคู่สม | ทานตะวัน  |เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี |มติชนสุดสัปดาห์ | เนชั่นสุดสัปดาห์ | ปาจารยสาร | ศิลปวัฒนธรรม | สารคดี |ไมโครคอมพิวเตอร์ | เส้นทางIT | แม่และเด็ก | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | มิสเตอร์ไทยจ๊อบ
จ๊อบอีซี
ท่องเที่ยว
ทัวร์ไทย
เที่ยวเมืองไทยประทับใจไม่รู้ลืม
พาคุณรู้จักกับกรุงเทพ
ศูนย์รวมข้อมูลของเมืองกรุงเทพ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เมืองโบราณ
หมู่เกาะช้าง

แหล่งความรู้
คลังบทเรียน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคม ศาสนา วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ เทคโนฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ความรู้ทั่วไป
เพื่อนบ้าน
เว็บโรงเรียน
เว็บอุดมศึกษา
เว็บการศึกษา
ร่วมด้วยช่วยกัน

หน่วยงานอื่น ๆ
ศูนย์ TOT เมืองเลย
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มทบ. ๒๘

Hit Counter
จำนวนผู้ชม

โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม   Tessaban 5 Bannongpakkam School
เลขที่ 34 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42000
โทรศัพท์ 0-4281-2385      Website :  http://www.st5.ac.th

Webmaster