ภูเขา: ความหนักแน่น อดทน เยือกเย็น
แม่น้ำ: ความเมตา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่

ดวงอาทิตย์: แสงสว่าง ความสดใส สติปัญญา

  

นายสุชาติ  อาจศัตรู
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
เกี่ยวกับโรงเรียน  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นร.
ประวัติของโรงเรียน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ทำเนียบฝ่ายบริหาร
ทำเนียบบุคลากรโรงเรียน
แผนผังที่ตั้งโรงเรียน
แผนผังภายในโรงเรียน
ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระ
  ๐ ภาษาไทย
  ๐ คณิตศาสตร์
  ๐ วิทยาศาสตร์
  ๐ สังคมศึกษา ศาสนา
  ๐ สุขศึกษาและพลศึกษา
  ๐ ศิลปะ
  ๐ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ๐ ภาษาต่างประเทศ
  ๐ แนะแนวการศึกษา
นักเรียน
อาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษ
     

AEC Thailand ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
เรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และอิ่นๆ

ชมรมศิษย์เก่า
ชาวเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม

 
มุมความรู้
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม

พื้นฐานทางวิศวกรรม 
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
เกร็ดความรู้ ความรู้ทั่วไป สาระน่ารู้
สาระน่ารู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ 
ความรู้ที่น่าสนใจอื่น ๆ 
ความรู้ก่อนสอบทั่วไป


แหล่งเรียนรู้
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
สถาบันการศึกษาทางไกล
องค์กรส่งเสริมเด็ก
เว็บการศึกษานานาชาติ
คลังปัญญาไทย
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
กระดานดำดอทคอม
วัดผลดอทคอม
ดาราศาสตร์ดอทคอม
กฏหมายดอทคอม
วิชาการดอทคอม
ครูบ้านนอกดอทคอม
สังคมธรรมะออนไลน์

โครงการเครือข่าย SchoolNet 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
คำศัพท์ไอที  
เว็บหมอชาวบ้าน
แพทย์ทางเลือกหนทางสู่ธรรมชาติ
สอนคอมฯ กราฟิก
ห้องสมุดคณะมนุษยฯ ม.รามฯ
ทัศนศึกษาออนไลน์
การศึกษาดอทคอม

เรียนภาษาอังกฤษแบบสนุก ๆ
ร.ร.สอนภาษาระดับสากล
ไทยกูดวิวดอทคอม

 
มุมความรู้
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม

พื้นฐานทางวิศวกรรม 
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
เกร็ดความรู้ ความรู้ทั่วไป สาระน่ารู้
สาระน่ารู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ 
ความรู้ที่น่าสนใจอื่น ๆ 
ความรู้ก่อนสอบทั่วไป


แหล่งเรียนรู้
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
สถาบันการศึกษาทางไกล
องค์กรส่งเสริมเด็ก
เว็บการศึกษานานาชาติ
คลังปัญญาไทย
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
กระดานดำดอทคอม
วัดผลดอทคอม
ดาราศาสตร์ดอทคอม
กฏหมายดอทคอม
วิชาการดอทคอม
ครูบ้านนอกดอทคอม
สังคมธรรมะออนไลน์

โครงการเครือข่าย SchoolNet 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
คำศัพท์ไอที  
เว็บหมอชาวบ้าน
แพทย์ทางเลือกหนทางสู่ธรรมชาติ
สอนคอมฯ กราฟิก
ห้องสมุดคณะมนุษยฯ ม.รามฯ
ทัศนศึกษาออนไลน์
การศึกษาดอทคอม

เรียนภาษาอังกฤษแบบสนุก ๆ
ร.ร.สอนภาษาระดับสากล
ไทยกูดวิวดอทคอม

แหล่งความรู้
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
การเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
ความรู้ดาราศาสตร์
หิ้งหนังสือ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ
เว็บไซต์ส่วนราชการ
สำนักงาน ก.พ.
ศาลปกครอง
สำนักงานศาลยุติธรรม
สำนักงานอัยการสูงสุด
ปปช
ปปท
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา
ศาลฏีกา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศาลรัฐธรรมนูญ

 


E-mail  ฟรี ที่นี่...
Yahoo.com 
Hotmail.com 
Gmail.com 
Thaimail.com
Chaiyo.com

แหล่งค้นหา และเว็บที่สนใจ
   Yahoo
   Siamguru
   Thaiseek
   ศูนย์รวมสถิติเว็บไทย
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.hunsa.com/
http://www.sanook.com/
http://www.webthaithai.com/
 


ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร จากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเลย มาอบรมและให้ความรู้การจราจรและการขับขี่บนท้องถนน ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<ภาพกิจกรรม>> 

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พ.ท. ก้องภพศ์ ศิริเมฆ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๘ พร้อมด้วยคณะ มาตรวจเยี่ยมการเรียนออนไลน์ การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<ภาพกิจกรรม>> 

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายนิคม สุระเกตุ ปลัดเทศบาลเมืองเลย เป็นประธานมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม โดยมีผู้ปกครองนักเรียนร่วมในพิธี และรับมอบทุน ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<ภาพกิจกรรม>> 

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ วีรกรรมบ้านหมากแข้ง และร่วมรับทุน พี่ทหารสานฝัน จาก รอง ผบ.มทบ.๒๘ ที โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
<<ภาพกิจกรรม>> 

เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมทำบุญ รับพร และใส่บาตรพระสงฆ์ ๙ รูป เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<ภาพกิจกรรม>> 

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อกลั่นกรองการจัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<ภาพกิจกรรม>> 

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมกิจกรรมขบวนพาเหรด และแขงขันกีฬา ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเลย ที่สนามกีฬากลางจังหวัดเลย
<<ภาพกิจกรรม>> 

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายชวลิต จบดี รองปลัดเทศบาลเมืองเลย พร้อมคณะ ร่วมประชุมกลั่นกรองการจัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<ภาพกิจกรรม>> 

นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ประเภททีมหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ และนักกีฬาเปตองได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเปตอง ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๓-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
<<ภาพกิจกรรม>> 

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมแรงร่วมใจจัดทำกระทงใหญ่ส่งเข้าประกวด เนื่องในกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของเทศบาลเมืองเลย ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดกระทงใหญ่ประเภทสวยงาม ๒.๔๐ เมตร และได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ ๓ การประกวดกระทงใหญ่ประเภทสวยงาม ๑.๘๐ เมตร
<<ภาพกิจกรรม>> 

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม รับการอบรมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครูมุ่งสู่ผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<ภาพกิจกรรม>> 

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมใจทำบุญถวายกฐินสามัคคี ณ วัดสุธัมมิการาม อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย
<<ภาพกิจกรรม>> 

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมแถวบริเวณหน้าเสาธงกับนักเรียน เพื่อร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ที่โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<ภาพกิจกรรม>> 

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม รับการอบรมการปฏิบัติหน้าที่จราจร จากวิทยากรเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองเลย ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<ภาพกิจกรรม>> 

เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ นักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม รับการอบรมมารยาทงามตามอัตลักษณ์ ณ วัดสุธัมมิการาม
<<ภาพกิจกรรม>> 

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ นางวาสนา จิรนาถ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย ได้พบปะนักเรียนและคณะครูหน้าเสาธงโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม และมอบหนังสือ วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนอิสานเหนือให้ห้องสมุดโรงเรียน และมอบเสื้อผ้าให้ นร.ที่ขาดแคลน
<<ภาพกิจกรรม>> 

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ต้อนรับการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะวิทยากรและว่าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
<<ภาพกิจกรรม>> 

เมื่อวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๓ นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดเลย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับรางวัล  หลายรายการ
<<ภาพกิจกรรม>> 

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียนนักศึกษาจังหวัดเลย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับรางวัล หลายรายการ
<<ภาพกิจกรรม>> 

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุ ๑๘ ปี ชาย และได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุ ๑๘ ปี หญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
<<ภาพกิจกรรม>> 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ได้รับรางวัลกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด และกีฬาเบตอง
<<ภาพกิจกรรม>> 

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม รับการนิเทศและกำกับติดตาม ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากคณะกรรมการ
<<ภาพกิจกรรม>> 

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายชาญศักดิ์ ราชโยธา ครูโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม
<<ภาพกิจกรรม>> 

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม รับการประเมินผล การกำกับ ติดตาม ประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากคณะกรรมการ  
<<ภาพกิจกรรม>> 

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม รับการประเมินผล การกำกับ ติดตาม ประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากคณะกรรมการ  
<<ภาพกิจกรรม>> 

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม รับการประเมินผล การกำกับ ติดตาม ประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากคณะกรรมการ  
<<ภาพกิจกรรม>> 

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ถึง ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ นักเรียนแกนนำต้านยาเสพติดโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม ร่วมทำกิจกรรมเข้าค่ายต่อต้านยาเสพติด ที่ค่ายทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๘  
<<ภาพกิจกรรม>> 

รด.จิตอาสาชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ร่วมกับ รด.น้องใหม่ชั้นปีที่ ๑ ช่วยกันกำจัดวัชพืชและพรวนดินต้นทานตะวันบริเวณหน้าโรงเรียน
<<ภาพกิจกรรม>> 

มุมทหาร-ตำรวจ

อื่น ๆ
โรงเรียนเตรียมทหาร
ร.ร.นายร้อย จปร.

ร.ร.นายเรือ
ร.ร.นายเรืออากาศ
ร.ร.นายร้อยตำรวจ
ร.ร.นายสิบทหารบก
ร.ร.จ่าทหารอากาศ
ร.ร.จ่าทหารเรือ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร
โครงการนักบินเอื้ออาทร
กองบัญชาการกองทับไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
นางมนพร  ปุณยพงศ์
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
นายนราธิป  บุญมา
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
ค.ม.การบริหารการ
ศึกษา
(ไปช่วยราชการ)
   

ประกาศโรงเรียน 
เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศรายชื่อนักเรียน ๒๕๖๓
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.๑ ปีการศึกา ๒๕๖๓
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.๔ ปีการศึกา ๒๕๖๓

ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
๗ ขั้นตอนการล้างมือ Stop Covid
ข้อตกลงของห้องเรียน


การจัดการศึกษาทางไกลโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ระบบ ทีวีดิจิทัล
ระบบ KU-Band
ระบบ C-Band

ประกาศผลการเรียน
ผลการเรียนภาคเรียนที่ /๒๕๖๒

เผยแพร่ผลงานครู บทคัดย่อ 
นางยุพารัตน์  กัณหา
นายสรพงศ์  งามวงศ์สถิต

เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนของครู
นายอำนาจ  วงศ์ป้อง(ภาคเรียนที่ ๑/๖๓)
นายอำนาจ  วงศ์ป้อง(ภาคเรียนที่ ๒/๖๒)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
กองการศึกษา เทศบาลเมืองเลย
โรงเรียนเทศบาล 1 รีสะอาด
โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม

รวมเว็บไซต์ที่สนใจ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
เครือข่ายโรงเรียนในไทย
หน่วยงานทางการศึกษาไทย
หอสมุดแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สำนักงานคุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูฯ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เครือข่ายเพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet)
บัตรทองสายตรง
 
สาระ / แหล่งความรู้

ท่องเที่ยว
เอกสาร-จดหมายเหตุ
หอสมุดแห่งชาติ
โบราณวัตถุ
ประวัติศาสตร์
ศิลปกรรม
หอศิลป
แหล่งโบราณคดี

ภาษาและวรรณกรรม
นาฏศิลป์-ดนตรี
สถาปัตยกรรม
หอภาพยนตร์แห่งชาต

นิทรรศการพิเศษ
  

รวมเว็บเกี่ยวกับความรู้ / วิชาการ
Thaiedunews
ThaiSmartEdu
การบ้าน.ไทย 
ข่าวการศึกษา รับตรง โควต้า ทุนการศึกษา
คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ครูบ้านนอกดอทคอม 
ครูระยอง 
ความรู้รอบตัว
คอฟฟี่อินดี้ กาแฟสด
ชาตรี สำราญ
ชุมชนข่าว MBA  
ดิจิตอลไลบารี
ติวฟรี.คอม
ติวเตอร์-ดีบี
ที่สุดในโลก
ทุนการศึกษา ทุนเรียนฟรี ทุนเรียนต่อต่างประเทศ
นีดฟอร์เมนดอทคอม
บล๊อกสามก๊กวิทยา
พจนานุกรมออนไลน์ อังกฤษ-ไทย และ ไทย-ไทย
ภาษาจีนดอทคอม
ภาษาอังกฤษดอทคอม
รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจของดูเดิลเเต่ละเเบบ
รักครูดอทคอม
สหวิชา
สอบครูไทย
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
สไมลี่ฟอกซ์
หมีขาวรัสเซีย.คอม
อักษร
อีเลิร์นนิ่งไทย
เกร็ดความรู้
เคล็ดลับน่ารู้
เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อออสเตรเลีย aupair
เรียนภาษาอังกฤษ
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ - Englishtown
เรื่องย่อสามก๊ก - สามก๊กฉบับย่อ
เศรษฐกิจพอเพียง
แชร์ประสบการณ์ชีวิต
โรงเรียนออนไลน์
โลจิสติกส์คาเฟ่
โฮมสคูลไทยแลนด์
ไทยกู๊ดวิว
ไทยแลนด์สคูล
Computer Magazine หนังสือพิมพ์ / ทีวี วารสาร
ขวัญเรือน| ผู้หญิง รายปักษ์ | สกุลไทย |หญิงไทย | คู่สร้างคู่สม | ทานตะวัน  |เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี |มติชนสุดสัปดาห์ | เนชั่นสุดสัปดาห์ | ปาจารยสาร | ศิลปวัฒนธรรม | สารคดี |ไมโครคอมพิวเตอร์ | เส้นทางIT | แม่และเด็ก | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | มิสเตอร์ไทยจ๊อบ
จ๊อบอีซี
ท่องเที่ยว
ทัวร์ไทย
เที่ยวเมืองไทยประทับใจไม่รู้ลืม
พาคุณรู้จักกับกรุงเทพ
ศูนย์รวมข้อมูลของเมืองกรุงเทพ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เมืองโบราณ
หมู่เกาะช้าง

แหล่งความรู้
คลังบทเรียน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคม ศาสนา วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ เทคโนฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ความรู้ทั่วไป
เพื่อนบ้าน
เว็บโรงเรียน
เว็บอุดมศึกษา
เว็บการศึกษา
ร่วมด้วยช่วยกัน

หน่วยงานอื่น ๆ
ศูนย์ TOT เมืองเลย
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มทบ. ๒๘

Hit Counter
จำนวนผู้ชม

โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม   Tessaban 5 Bannongpakkam School
เลขที่ 34 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42000
โทรศัพท์ 0-4281-2385      Website :  http://www.st5.ac.th

Webmaster